framesup4.jpg framesup2.jpg framesup3.jpg
Banners
INICI > Informació d'interès > Seguretat en la compra
RECORDI QUE:
  • Quan contracti un "viatge combinat" sol·liciti el corresponent Contracte, que recull els seus drets i obligacions així com els de l'agència de viatges i que haurà d'estar signat per ambdues parts.
  • Revisi les Condicions Generals publicades en els fulletons, ja que formen part del Contracte de Viatge Combinat i per tant són vinculants.
  • Quan reservi el seu viatge, l'agència pot sol·licitar-li un dipòsit, que no podrà ser superior al 40% del preu total del viatge.
  • En les agències  trobarà les assegurances de viatge més competitius del mercat que li permetran gaudir amb tranquil·litat i seguretat de les seves vacances.
  • Pot sol·licitar a la seva agència un viatge combinat "a mesura", per a fer realitat el viatge dels seus somnis. En aquest cas l'agència podrà sol·licitar-li el pagament d'una quantitat a compte.
  • En qualsevol moment vostè pot anul·lar el viatge contractat, i l'agència no podrà cobrar-li més que aquelles despeses i conceptes que vénen establerts per la legislació vigent i que consten en les Condicions Generals.
  • Sol·liciti i guardi sempre les seves factures, que han de contenir els conceptes i els imports, i en un lloc visible, el nom i el segell de l'agència de viatges. També és necessari que es guardin els vouchers  i els bitllets.
CENTURY- Av. Can Marcet 36-38 08035 Barcelona. Tel. 93.428.63.32 Fax. 93.427.02.67